Haur eta lehen hezkuntza

Educación Primaria e Infantil

Partehartzailea, demokratikoa, barneko eskola
euskalduna, solidarioa, kooperatiboa, hezkidetzailea,
teknologia berrietara egokituta, kalitatezkoa
eta auzoan integratuta.

Una escuela participativa, democrática,
inclusiva, euskaldun, solidaria, cooperativa,
coeducativa, adaptada a las nuevas tecnologías,
de calidad e integrada en el barrio.

portada_ninos_4

Eskolako berriak

Noticias de la escuela
Todos
2 urte
3 urte
4 urte
5 urte
LH 1
LH 2
LH 3
LH 4
LH 5
LH 6
Ekintzak / Actividades
ELKARBIZITZA
MUSIKA
Berriak / Noticias
icono1
icono3
egutegia_banner_v1

Mezu bat bidaltzeko

Para enviar un mensaje
.
2987,2898,2965,2973,2961,2969,2972,2898,2922,2898,2985,2975,2981,2978,2928,2965,2973,2961,2969,2972,2910,2963,2975,2973,2898,2908,2898,2979,2981,2962,2970,2965,2963,2980,2898,2922,2898,2929,2978,2971,2896,2963,2975,2974,2980,2961,2963,2980,2896,2966,2975,2978,2973,2898,2989

Helbidea

Dirección

  • Tiboli, 5. Bilbao 48007. Bizkaia
  • 944.280.189
  • zuzen@tibolieskola.eus
  • ikburu@tibolieskola.eus
  • idazkari@tibolieskola.eus
  • jantoki@tibolieskola.eus
metrobilbao
bilbobus
bizkaibus

Informazioa

Información

Eskola / Escuela

JARDUNALDI JARRAIA. Horario continuo

Iraila eta Ekaina. Septiembre y junio
Goizez. Mañana: 9:00 - 13:00

OHIKO JARDUNALDIA. Jornada partida

Goizez. Mañana: 9:00 - 13:00
Arratsaldez. Tarde: 15:00 - 16:30

Asteazkenetan. Miércoles: 09:00 - 13:00

2 urteko ikasleak 9:10 edo 9:30etan sartu daiteke eta 12:45 eta 16:15-etan irteko dira.
El alumnado de 2 años puede entrar a las 9:10 o a las 9:30 y salir a las 12:45 o 16:15.

Jantokia / Comedor

1. TXANDA  1º TURNO   (13:00-13:50)

2 urte  2 años   (jantoki txikia  comedor pequeño)

3 eta 4 urte  3 y 4 años   (jantoki berria  comedor nuevo)

1. eta 2. mailak  1º y 2º cursos   (jantoki nagusia  comedor principal)

3. mailak  3º cursos   (jantoki ertaina  comedor mediano)

 

2. TXANDA  2º TURNO   (14:05-14:55)

5 urte  5 años   (jantoki berria  comedor nuevo)

5. eta 6. mailak  5º y 6º cursos   (jantoki nagusia  comedor principal)

4. mailak  4º cursos   (jantoki ertaina  comedor mediano)

.
.